↑ Powrót do POMIARY

Przeglądy instalacji

Firma Exanimo oferuje Państwu roczne i pięcioletnie przeglądy
obiektów budowlanych w zakresie:

– Instalacji elektrycznej i piorunochronnej

– Instalacji gazowych

– Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

– Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia