↑ Powrót do POMIARY

Pomiary elektryczne

Nasza oferta:
– oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i
ochrony przeciwporażeniowej
– pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
– pomiary rezystancji izolacji
– pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
– badania ciągłości przewodów ochronnych
– badania ochrony przed dotykiem pośrednim instalacji i urządzeń
elektrycznych
– badanie urządzeń różnicowoprądowych
– badanie instalacji odgromowych
– pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
– badanie urządzeń napędowych
– badanie transformatorów
– badanie linii kablowych
– badanie urządzeń spawalniczych
– badanie urządzeń prostownikowych
– badanie urządzeń termicznych
– badanie natężenia światła
– badanie elektronarzędzi
– pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii, współczynnika
mocy
– badanie harmonicznych napięć i prądów
– badanie sprzętu ochronnego:
a) rękawice i obuwie dielektryczne,
b) drążki izolacyjne o różnym przeznaczeniu,
c) kleszcze, chwytaki i uchwyty do bezpieczników,
d) chodniki i dywaniki elektroizolacyjne,
e) płyty izolacyjne.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405