Pomiary rezystancji izolacji

  • Pomiary kontrolne stanu izolacji mają istotne znaczenie – gdyż jest to sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanego urządzenia lub badanej instalacji.