Pomiar impedancji pętli zwarciowej

To podstawowy pomiar w ocenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi.

Impedancja pętli zwarcia powinna mieć taką małą wartość, aby prąd zwarciowy płynący w pętli zwarciowej osiągał wystarczająco wielką wartość zapewniającą zadziałanie urządzeń ochronnych przetężeniowych w wymaganym krótkim czasie.