Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Celem pomiaru ciągłości przewodów ochronnych

jest sprawdzenie poprawności działania ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania.