Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska

badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska

polega na pomiarze rezystancji podłóg i ścian oraz na pomierzeniu odległości między częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi.