Badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej

To sprawdzenie:

  • źródła separacyjnego,
  • ustalenie łącznej długości przewodów w obwodzie separowanym,
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów
  • oraz w układzie z więcej niż jednym odbiornikiem dodatkowo na pomiarze impedancji pętli zwarcicowej (przy zwarciach podwójnych).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405