Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

obejmują oględziny

  • części nadziemnej,
  • sprawdzenie ciągłości połączeń,
  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • sprawdzenie stanu uziomów.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405