Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego

tego typu pomiary obejmują

  • pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji oświetlenia elektrycznego,
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • oraz badanie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.