Badania baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

Badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

tego typu badania obejmują

  • pomiar napięcia zasilającego,
  • pomiar prądu poszczególnych faz baterii wraz z oceną równomierności obciążenia,
  • pomiar rezystancji izolacji między izolowanymi biegunami, a obudową
  • i inne.