POMIARY

Specjalizujemy się w badaniach i pomiarach instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

Są to badania i pomiary dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych oraz badania eksploatacyjne okresowe.

Poprzez n/w badania sprawdzamy, czy stan techniczny instalacji lub urządzenia w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.

 

miernik2

Pomiary elektryczne

Nasza oferta: – oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej – pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia – pomiary rezystancji izolacji – pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych – badania ciągłości przewodów ochronnych – badania ochrony przed dotykiem pośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych – badanie urządzeń różnicowoprądowych – badanie instalacji odgromowych – pomiary …

Pokaż strony »

index

Charakterystyka pomiarów elektrycznych

Na podstronach tego działu przedstawimy krótką charakterystykę i przegląd wykonywanych przez naszą firmę badań i pomiarów elektrycznych oraz oświetlenia. Opisy są krótkie i mają na celu pokazać przekrój możliwości. Jeśli ktoś chce pozyskać większą wiedzę na temat powinien poszukać tego w specjalistycznych publikacjach.  

Pokaż strony »

Przeglądy instalacji

Firma Exanimo oferuje Państwu roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych w zakresie: – Instalacji elektrycznej i piorunochronnej – Instalacji gazowych – Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu – Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia

Pokaż strony »

lxp1luxomierz1

Oświetlenie

Badanie natężenia oświetlenia  

Pokaż strony »

kamera2

TERMOWIZJA

 

Pokaż strony »


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405