«

Maj 11

Pomiary instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

W dniu 10 maja 2012 roku przeprowadziliśmy 5 letni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej Mokry Dwór.

Wykonaliśmy pomiary elektryczne w mieszkaniach, częściach wspólnych oraz WLZ (wewnętrznych liniach zasilających).

Dodatkowo przeprowadziliśmy oględziny stanu instalacji odgromowej oraz pomiar rezystancji uziemienia.