»

Cze 05

Przegląd instalacji elektrycznej budynków – Wrocław, Królewiecka

W miesiącu kwietniu i maju 2010 roku wykonaliśmy 5-letni przegląd instalacji elektrycznej oraz instalacji piorunochronnej.

Pomiary elektryczne przeprowadzaliśmy na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Energoprem z Wrocławia